Földmérő

földmérő

Kitűzés

Mikor érdemes a telekhatárt kitűzetni?

  • Ha eladni vagy megvásárolni akarják a földrészletet, így elkerülhetőek a későbbi viták vagy pereskedések;
  • Ha nagyobb értékű beruházásba kezdenek, például építkezésbe, és nem egyértelmű a telekhatár;
  • Kerítés építése esetén, hogy biztosan jó helyre kerüljön a kerítés;
  • Ha a szomszédokkal vitába keverednek a határ helyét illetően.

Mikor nem lehet a telekhatárt kitűzetni?

Ha már per van a telekhatárral kapcsolatban, akkor a földmérő magánmegbízásra nem végezhet kitűzést. Folyamatban lévő per esetén csak a bíróság rendelheti el a kitűzést.

Kell-e a szomszédokat értesíteni?

Mivel a telek minden határa egyúttal valamelyik szomszédos földrészletnek is határa, így természetes, hogy a szomszéd is tudni akar a kitűzésről.

Azért is jó, ha a szomszéd is jelen van a kitűzésnél, mert megnyugtathatja, ha látja, hogy szakember megfelelő módon végzi a kitűzést. Sok esetben emlékezhet olyan jelölésre, régi karóra, ami egyébként elkerülhetné a földmérő figyelmét. Arra is szükség lehet, hogy egy-egy mérés miatt a szomszéd földrészletre is be kell menni, ezért jó ha ott van a tulajdonos, vagy a képviselője.

Mivel jelölik meg a telekhatárt?

A telekhatár sarokpontjait, töréspontjait egyszerű jelöléssel szokás megjelölni, karóval, festéssel, szeggel, ritkábban kővel. Komolyabb, költségesebb jelölést általában nem a földmérő készít, vagy ha ebben állapodnak meg, akkor annak a költségét is felszámítja.

Kapok valamilyen hivatalos papírt a kitűzésről?

A kitűzésről a földmérő kitűzési vázrajzot készít. Ezen feltünteti a telek méreteit, illetve eltérés esetén az eltérés területét és méreteit is.

Ha ki kell tűzni a telkét: Hívjon!

+36-30/281-1852