Földmérő

földmérő

Szolgalmi jogi vázrajzok

Mit jelent a szolgalom?

A szolgalom mindig két földrészlet közötti jogot jelent. Az egyik "uralkodó" telek mindenkori tulajdonosa valamilyen jogot szerez a másik "szolgáló" telken.

A szolgalmi jogot mindkét telek tulajdoni lapjára bejegyzik. A bejegyzés alapja általában egy szerződés és egy szolgalmi jog alapításáról szóló vázrajz.

A szolgalmi jogot a térképen is feltüntetik?

Általában nem okoz változást az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmában a szolgalmi jog bejegyzése, csak a tulajdoni lapon, de a Földhivatal tárolja a telek iratai között a szerződést és a vázrajzot.

Milyen szolgalmi jogot lehet bejegyeztetni?

A leggyakoribb szolgalmi jogi vázrajz fajták:

  • Átjárási vagy út szolgalom (telki szolgalom);
  • Vezeték vezetési szolgalmi jog (víz, csatorna, gáz, elektromos vezeték);
  • Elektromos berendezés elhelyezését biztosító használati és szolgalmi jog.

Kell-e a szomszéd hozzájárulása?

Általában igen! A szolgalmi jog alapítására akkor kerülhet sor, ha más megoldás nem, vagy csak jelentősen nagyobb költséggel lenne megvalósítható. Az érintett telkek tulajdonosainak meg kell állapodniuk a szolgalmi jog alapításáról, illetve az ezzel kapcsolatos kártérítésről.

A közfeladatot ellátó szerv jogszabályi felhatalmazás alapján is alapíthat szolgalmi jogot. Ezt a telek tulajdonosa tűrni köteles, de a jogszabályban megállapított mértéket meghaladó igénybevétel esetén kártérítés jár a tulajdonosnak.

Ha vázrajzot kell készíteni: Hívjon!

+36-30/281-1852